Het regiobestuur bestaat uit het dagelijks bestuur (DB), de coördinatoren van de ondersteunende regioteams en de groepsconsulenten. De bestuursleden worden door de regioraad benoemd.

In het beleidsplan wordt het doel van de regio omschreven en het huidige beleid weergegeven. het beleidsplan is te vinden via onderstaande link.

De opbouw van de regio wordt schematisch weergegeven in onderstaand organogram

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de dagelijkse afhandeling van reguliere bestuurlijke zaken. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De taak van het regiobestuur is het ondersteunen van de scoutinggroepen in de regio Groningen. Daarnaast fungeert de regio als intermediair tussen het landelijk niveau van Scouting Nederland en de scoutinggroepen.

De regio richt zich op de volgende gebieden:

  • deskundigheidsbevordering: Scouting Academy
  • activiteiten: regionaal activiteitenteams
  • ondersteuning: groepsconsulenten, groepsontwikkeling en helpdesk
  • communicatie
  • waterwerk