Vanaf seizoen 2011-2012 geeft Regio Groningen de trainingen competentiegericht volgens Scouting Academy. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding/gedrag. Een aantal nieuwe functies wordt tegelijkertijd ingevoerd. Zo zal elke groep een praktijkbegeleider moeten aanwijzen. Binnen de regio zijn er praktijkcoaches die praktijkbegeleiders ondersteunen in hun functioneren en ontwikkeling. Zo geven zij ook de training voor praktijkbegeleiders.


Een praktijkbegeleider begeleidt individuele leidinggevenden om zich verder te ontwikkelen als leidinggevende. Als iemand leiding wil gaan geven, zal hij of zij eerst in overleg met de praktijkbegeleider bepalen of dit (op dat moment) kan. De aspirant leiding moet namelijk aan een aantal eisen voldoen. 

De eisen om aspirant leiding te worden zijn onder meer:

 • oud genoeg (b/w/s: min. 18; explorers en teamleiders: min 21)
 • begrijpen en onderschrijven doelstelling van Scouting Nederland
 • een VOG kunnen overleggen

Basisperiode
Als dat allemaal in orde is, wordt de aspirant leiding via de groepsraad benoemd tot  leiding basisniveau. Daarnaast wordt met de praktijkbegeleider een ontwikkelplan gemaakt, het zogenaamde talent ontwikkelplan (TOP). In dit TOP komt te staan wat de basisleiding al kan en wat nog moet worden geleerd om gekwalificeerd leidinggevende te worden. Hiervoor wordt de “kwalificatiekaart leiding” gebruikt. Hierop staat welke kennis en vaardigheden je moet beheersen om gekwalificeerd (bege)leiding te worden.

Kwalificatiekaart
De kwalificatiekaart voor bever-, welpen- en scoutsleiding en explorerbegeleiding en praktijkbegeleider hier:

Competenties
De competenties die iemand al beheerst, hoeft hij/zij niet meer te leren. Deze kunnen weggestreept worden na overleg met de praktijkbegeleider. Wat overblijft, kan de basisleiding leren in de eigen groep of door middel van trainingen. Om gekwalificeerd leiding te worden, kan de basisperiode worden gevolgd. Deze bestaat uit basistraining 1 en 2. Bever-, welpen- en scoutsleiding volgen de trainingen in twee aparte weekenden, voor de explorers worden deze in één weekend aangeboden.

Mocht het zo zijn dat een basisleiding al heel veel competenties (samen met de praktijkbegeleider) kan afstrepen, dan kan het mogelijk zijn een verkort trainingstraject te doorlopen. Neem hiervoor contact op met de trainingscoördinatoren van Scouting Regio Groningen.

De volgende trainingen worden georganiseert door het Regionaal Trainingsteam (RTT):

 • Basistraining 1 en 2 voor bevers-, welpen-, scoutsleiding en explorerbegeleiding
 • Kamptraining voor welpen- en scoutsleiding en explorerbegeleiding
 • Logeertraining voor beverleiding
 • Praktijkbegeleiderstrainingen
 • Vervolgtrainingen
 • EHBO-trainingen
 • Trainingen voor bestuurders
 • Instructie Verantwoord alcoholgebruik (IVA)

De volgende trainingen worden op dit moment niet aangeboden. We zoeken naar nieuwe trainers en een andere invulling van deze training.

·  Kamptraining voor welpen- en scoutsleiding en explorerbegeleiding

·  Logeertraining voor beverleiding