Binnen de Regio Groningen is het regionaal trainingsteam (RTT) actief dat als taak heeft de organisatie , inhoud, kwaliteit en uitvoering van alle vormen van training voor alle land- en watergroepen binnen de regio te verzorgen.